"); } var firstImg=imagesLi.find("a:first img"); if(firstImg.length>0){ changeBigImg(firstImg.get(0)); } FrontProducts_detail02_initScrollCount(); if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10ScrollDiv").length>0){ FrontProducts_detail02_initScroll(); } } }); } function FrontProducts_detail02_initScrollCount(){ var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").hide(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(i < maxImageNum - 1){ jQuery(this).show(); } }); } function FrontProducts_detail02_recalculated(){ var j=0; var maxImageNum =jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10Picarea").innerWidth() / jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").outerWidth(true); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a").each(function (i){ if(jQuery(this).is(":visible")){ if(maxImageNum a:first").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").attr("src",preCurrentImg); } if(jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":visible")){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextNOImg); }else{ jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").attr("src",nextCurrentImg); } jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgR").parent().show(); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_clickimgL").parent().show(); } function FrontProducts_detail02_scroll(divId, px){ if(px>0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:first").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first").prevAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last"); jQuery(a).show("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); jQuery(b).hide(); }else if(px<0 && jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:last").is(":hidden")){ var a = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:last").nextAll("a:first"); var b = jQuery("#FrontProducts_detail02-111_key10imglist > a:visible:first"); jQuery(a).show(); jQuery(b).hide("normal",FrontProducts_detail02_initScroll); } FrontProducts_detail02_recalculated(); } function changeBigImg(thisobj){ var imgUrl=jQuery(thisobj).attr("src"); var bigImgUrlObj=jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImgUrl"); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("src",imgUrl); jQuery("#FrontProducts_detail02-111_bigImg").attr("jqimg",imgUrl); if(bigImgUrlObj.length>0){ if(bigImgUrlObj.hasClass("bigforImg")){ bigImgUrlObj.attr("href",imgUrl); } } jQuery(document).ready(function (){ jQuery("#FrontProducts_detail02-111 div.picarea div.imgbox ul li img").hover(function(){ $(this).addClass("currentSmallImg"); },function(){ $(this).removeClass("currentSmallImg"); jQuery(".currentSmallImg").removeAttr("class"); jQuery(thisobj).attr("class","currentSmallImg"); }) }) }

 • 名称: 滚塑垃圾桶

 环保滚塑垃圾箱采用滚塑工艺制作而成,优势是能够整体成型,环保箱可在大型商场、宾馆、高档酒店的门口或电梯处放置,此箱美观大方,色彩鲜艳,使用简便,清理方便,得到了用户的一致好评
 
 滚塑垃圾桶工艺的特点:
 
 1、滚塑模具成本低:同等规格大小的产品,滚塑模具的成本约是吹塑、注塑模具成本的1/3到1/4;
 
 2、滚塑产品边缘强度好,滚塑可以实现产品边缘的厚度超过5个毫米,彻底解决中空产品边缘较薄的问题;
 
 3、滚塑可以安置各种镶嵌件;
 
 4、滚塑产品的形状可以非常复杂,且厚度超过5个毫米;
 
 5、滚塑可以生产全封闭产品;
 
 6、无须调整模具,滚塑产品的壁厚可以自由调整(2mm以上);
 
 7、产品中空无缝,但可以调整壁厚,使产品具高强度;
 
 8、可提供多种表面花纹处理,生产各种颜色制品,可作防紫外线抗老化处理,作多种石质,木质仿真效果。

 

pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划